מרכז אלמג'ד לזכוכית

אתר מרכז אלמג'ד לזכוכית, כל סוגי הזכוכית שאפשר לחשוב עלו הם מיצרים אותו, שווה לבקר אותם במפעל ולהתרשם מתהליכי העבודה וכמובן מהתערוכות שיש להם בכל רחובי הארץ.